Αρχική ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2021-22

ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2021-22

Θέματα Ειδικής Αγωγής – Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Σχολικού έτους 2021-22

Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης – Προκήρυξη 2ΕΑ/2022

ΑΣΕΠ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2022 Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Γ1) και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/21.4.2022/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ...

ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022: Εκ νέου ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022 Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για...

Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022 (ΕΒΠ) του ΑΣΕΠ ...

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με...

Ανακοινοποίηση-Προσωρινός Πίνακας μορίων μετάθεσης μονίμων μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, σχ....

ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΕΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας

ΚΕΔΑΣΥ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΣΔΕΥ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ __ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Συγκροτήσεις ΣΔΕΥ

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο