Αρχική ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2021-22

ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2021-22

Θέματα Ειδικής Αγωγής – Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Σχολικού έτους 2021-22

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια...

Προθεσμία από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021.

Προσλήψεις ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ Δυτ. Ελλάδας- Β΄ Φάση

Προσλήψεις ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ Δυτ. Ελλάδας- Β΄ Φάση -Ανάληψη υπηρεσίας 01/10/2021 έως 04/10/2021

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) στα Σ.Δ.Ε.Υ./ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της ΠΔΕ  Δυτικής Ελλάδας σχ. έτους...

Μετά την έκδοση της αριθμ.πρωτ.Φ.58/6865/30-8-2021 (ΑΔΑ:6Χ3Δ46ΜΤΛΗ-ΩΧΒ)  Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για την τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) των ΣΔΕΥ Δυτικής...

Ανακοίνωση λειτουργικών κενών στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και πρόσκληση αναπληρωτών...

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και Καλεί τους...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ από Παρασκευή 13/08/2021 έως και Παρασκευή 20/08/2021.
Μετάβαση στο περιεχόμενο