Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης – Προκήρυξη 2ΕΑ/2022

ΑΣΕΠ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΕΑ/2022 Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Γ1) και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/21.4.2022/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ...

ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022: Εκ νέου ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022 Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για...

Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022 (ΕΒΠ) του ΑΣΕΠ ...

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με...

Ανακοινοποίηση-Προσωρινός Πίνακας μορίων μετάθεσης μονίμων μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, σχ....

ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΕΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας

ΚΕΔΑΣΥ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΣΔΕΥ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ __ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών στα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριου 2. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη σας (πτυχίο, απόφαση ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον...

Αναγνώριση προϋπηρεσιών και μεταπτυχιακών τίτλων για μισθολογική κατάταξη από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π....

Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-1016 (ΑΔΑ: 67NΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Τομέας Παιδείας με θέμα:...

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Α. Σχετικά με την χορήγηση άδειας...

Ενημέρωση προς τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης...

  Με αφορμή υποβληθέντα  στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Δυτικής Ελλάδας αιτήματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για χορήγηση...
Γραμμή υποστήριξης υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Συγκροτήσεις ΣΔΕΥ

               
Μετάβαση στο περιεχόμενο