Αρχική ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2021-22

ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2021-22

Θέματα Ειδικής Αγωγής – Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Σχολικού έτους 2021-22

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για...

H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Ανακοίνωση πίνακα παραληφθέντων αιτήσεων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) από περιοχή σε περιοχή...

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας πίνακας με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και...

Εγκύκλιος για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2021-2022

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 21/02/2022 έως 28/2/2022, ηλεκτρονικά στο https://teachers.minedu.gov.gr
Γραμμή υποστήριξης υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη κενών Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια...

Eιδική Πρόσκληση για την κάλυψη κενών Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Προθεσμία Τετάρτη 9 έως και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου...

Ανακοίνωση απόφασης πρόσληψης & τοποθέτησης αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών-Τοπική Πρόσκληση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης): από Πέμπτη 03/02/2022 μέχρι και Δευτέρα 07/02/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο