Ανακοινοποίηση-Προσωρινός Πίνακας μορίων μετάθεσης μονίμων μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε ΣΔΕΥ/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, σχ. έτους 2021-22 (ως προς τον κλάδο της ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ)

100

ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΕΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ