Τοποθετήσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

229
5311_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_ΕΕΠ_ΠΕ23 & ΠΕ30_ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΣΔΕΥ