Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων Ε.Ε.Π. σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Aιτήματα επανεξέτασης θα υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Δυτικής Ελλάδας, στο email: prosopikoupdede@sch.gr από Τετάρτη 05/06/2024 έως Δευτέρα 10/06/2024 και...

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π (ΠΕ23 & ΠΕ30) για οριστική τοποθέτηση σε Σ.Δ.Ε.Υ των Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής...

Προθεσμία: από 27-05-2024 έως και 31-05-2024, ώρα 14:00 μ.μ. Τρόπος υποβολής: ηλεκτρονικά, στο email: prosopikoupdede@sch.gr Δείτε την Πρόσκληση: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: • ΑΙΤΗΣΗ_ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (αρχείο PDF) • ΑΙΤΗΣΗ_ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ...

Ανακοίνωση ενιαίου πίνακα μοριοδότησης μετατεθέντων και αιτούμενων οριστική τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)...

Προθεσμία αναφοράς λαθών/παραλείψεων: από 21/5/2024 έως 23/5/2024 (ώρα 14:00) Τρόπος υποβολής αναφοράς: ηλεκτρονικά, στο email: prosopikoupdede@sch.gr     Ενιαίος Πίνακας μοριοδότησης_οριστικές τοποθετήσεις ΣΔΕΥ_προσωρινά τοποθετημένοι-μετατιθέμενοι_ΕΕΠ_ Υπόδειγμα_Ένσταση

Ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με οργανική θέση σε Σ.Δ.Ε.Υ. /ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ....

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι σήμερα, την 05-12-2023, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (https://pdede.sch.gr/) πίνακες με τα στοιχεία...

Ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με οργανική θέση σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ....

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι σήμερα, την 21-11-2023, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (https://pdede.sch.gr/) πίνακες με τα στοιχεία...

Ειδική πρόσκληση (1η ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια...

        Aιτήσεις: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου – Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023  

Ενημέρωση προς τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με...

  Με αφορμή υποβληθέντα  στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Δυτικής Ελλάδας αιτήματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για χορήγηση...

Aποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης...

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι, λόγω της αθρόας συμμετοχής των ενδιαφερομένων και των εύλογων καθυστερήσεων που σημειώνονται, η αποδοχή ψηφιακής...

Δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών στα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριου 2. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη σας (πτυχίο, απόφαση ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον...

Αναγνώριση προϋπηρεσιών και μεταπτυχιακών τίτλων για μισθολογική κατάταξη από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π....

Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-1016 (ΑΔΑ: 67NΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Τομέας Παιδείας με θέμα:...

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Α. Σχετικά με την χορήγηση άδειας...

Ενημέρωση προς τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης...

  Με αφορμή υποβληθέντα  στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Δυτικής Ελλάδας αιτήματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για χορήγηση...
Γραμμή υποστήριξης υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Συγκροτήσεις ΣΔΕΥ

               
Μετάβαση στο περιεχόμενο