Δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών στα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

1172
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩ1

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ