ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θέματα Ειδικής Αγωγής – Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Επείγον: Ψηφιακή σύμβαση για τους προσωρινούς αναπληρωτές ΠΕ23-ΠΕ30 των ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας ΠΔΕ...

Οι συμβάσεις για τους αναπληρωτές (ΠΕ23 & ΠΕ30) που προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς μας και αναλαμβάνουν στη σχολική μονάδα του Κέντρου Υποστήριξης...

Συγκροτήσεις ΣΔΕΥ

 

Συγκροτήσεις ΣΔΕΥ

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο