ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θέματα Ειδικής Αγωγής – Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και...

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από Παρασκευή,17 Μαρτίου 2023 έως και Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023.

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μελών ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ & ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ για βελτίωση ή...

RTG7_ΠΕ23_ΠΕ30_ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Ε.Ε.Π._ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ_2022-23 Υπόδειγμα_Ένσταση

Επείγον: Ψηφιακή σύμβαση για τους προσωρινούς αναπληρωτές ΠΕ23-ΠΕ30 των ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας ΠΔΕ...

Οι συμβάσεις για τους αναπληρωτές (ΠΕ23 & ΠΕ30) που προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς μας και αναλαμβάνουν στη σχολική μονάδα του Κέντρου Υποστήριξης...

Συγκροτήσεις ΣΔΕΥ

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο