Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας

428
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΚΕΔΑΣΥ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΣΔΕΥ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ_Ανακοινοποίηση
620846ΜΤΛΗ-Γ9Γ
ΡΥ6Ζ46ΜΤΛΗ-2ΜΡ

ΚΕΔΑΣΥ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΣΔΕΥ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

__ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ