Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Erasmus+ Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Βασική Δράση 1, τομείς Σχολικής, ΕΕΚ, Εκπαίδευσης Ενηλίκων,...

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+, ΙΚΥ, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρες 13:30-15:30 διαδικτυακές ημερίδες ενημέρωσης...

Πρόσκληση 2024 της Ευρωπαϊκής επιτροπής για τα προγράμματα Erasmus+

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024 έτοιμη να την εξερευνήσετε!! https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6098

Συμπληρωματική ανακοίνωση της ΕΜ/ΙΚΥ για την πρόσκληση Erasmus+ 2023, Έκδοση καλών πρακτικών 2022

Translate to: Αναρτήθηκε η Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/IKY για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και...

Info Day KA1, τομείς σχολικής ΕΕΚ και εκπαίδευσης ενηλίκων

INFO DAY KA1, TΟΜΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ, ΕΕΚ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 20220209 112759 Meeting Recording - YouTube

Συμπληρωματική ανακοίνωση ΕΜ/ΙΚΥ για την Πρόσκληση Erasmus+ 2022_Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Translate to: Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ η συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας /IKY για την Πρόσκληση Erasmus+ 2022- στους Τομείς Εκπαίδευσης και  Κατάρτισης. Η...

ΚΑ1 Βασική δράση 1 – 2021-27

Περισσότερα: https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka1/sxolikiekpedeusis-ka1

Μαθητεία

Έγγραφα – Οδηγίες Μαθητείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο