Αρχική ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2021-22

ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2021-22

Θέματα Ειδικής Αγωγής – Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Σχολικού έτους 2021-22

Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022 (ΕΒΠ) του ΑΣΕΠ ...

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με...

ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022: Εκ νέου ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022 Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για...

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) στα Σ.Δ.Ε.Υ./ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της ΠΔΕ  Δυτικής Ελλάδας σχ. έτους...

Μετά την έκδοση της αριθμ.πρωτ.Φ.58/6865/30-8-2021 (ΑΔΑ:6Χ3Δ46ΜΤΛΗ-ΩΧΒ)  Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για την τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) των ΣΔΕΥ Δυτικής...

Ανακοίνωση λειτουργικών κενών στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και πρόσκληση αναπληρωτών...

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και Καλεί τους...
Γραμμή υποστήριξης υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Τοπική Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης...

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο pdede@sch.gr : Από Δευτέρα 24/1/2022 μέχρι και Κυριακή 30/1/2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ανακοίνωση απόφασης πρόσληψης & τοποθέτησης αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών-Τοπική Πρόσκληση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης): από Πέμπτη 03/02/2022 μέχρι και Δευτέρα 07/02/2022

Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ σε ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας

ΚΕΔΑΣΥ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΣΔΕΥ_ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ __ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Συγκροτήσεις ΣΔΕΥ

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο