Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Δημοσίευση Οδηγού Erasmus+ 2024

Δείτε τις πρώτες εκδόσεις του Οδηγού Erasmus+ όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στις 28/11/2023. Ακολουθεί ο Οδηγός Erasmus+2024 στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διαθέσιμοι για να τους...

Πρόσκληση 2024 της Ευρωπαϊκής επιτροπής για τα προγράμματα Erasmus+

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024 έτοιμη να την εξερευνήσετε!! https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6098

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ για το 2023

Translate to: Ανακαλύψτε τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα, με προσαυξημένα τα ποσά επιχορήγησης ατομικών δαπανών στις αποκεντρωμένες δράσεις και ελάτε και εσείς...

SPICE_Special Education STEAM Academy

European School Education Platform

Ηλεκτρονική Αίτηση_Erasmus+ 2021-2027

Μαθητεία

Έγγραφα – Οδηγίες Μαθητείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο