Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ για το 2023

Translate to: Ανακαλύψτε τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα, με προσαυξημένα τα ποσά επιχορήγησης ατομικών δαπανών στις αποκεντρωμένες δράσεις και ελάτε και εσείς...

SPICE_Special Education STEAM Academy

European School Education Platform

Ηλεκτρονική Αίτηση_Erasmus+ 2021-2027

Μετάβαση στο περιεχόμενο