Αρχική ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2022-23

ΕΕΠ-ΕΒΠ Σχ. έτος 2022-23

Θέματα Ειδικής Αγωγής – Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Σχολικού έτους 2022-23

Επείγον: Ψηφιακή σύμβαση για τους προσωρινούς αναπληρωτές ΠΕ23-ΠΕ30 των ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας ΠΔΕ...

Οι συμβάσεις για τους αναπληρωτές (ΠΕ23 & ΠΕ30) που προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς μας και αναλαμβάνουν στη σχολική μονάδα του Κέντρου Υποστήριξης...

Συγκροτήσεις ΣΔΕΥ

 

Συγκροτήσεις ΣΔΕΥ

 
Μετάβαση στο περιεχόμενο