Ειδική Αγωγή - ΕΕΠ - ΕΒΠ
Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 18:21

H έρευνα εστιάζει σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και ΕΒΠ. Θα χρειαστεί 5-7 λεπτά από το χρόνο σας.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 12:51

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) και ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/11-4-2018, τ. Β΄) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καταρτίστηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ21-Λογοθεραπευτών, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ24-Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και Πίνακας «Απορριπτέων» ΕΕΠ με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Πρόσκλησης. Επίσης, αναρτάται πίνακας με την κατάσταση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα οποία δεν έλαβαν συνάφεια από το ΙΕΠ.
...
Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από τους υποψηφίους. Σημειώνεται ότι η περίοδος ενστάσεων είναι από την Πέμπτη 12/7/2018 έως και τη Δευτέρα 16/7/2018 (καθώς η λήξη των 5 ημερών είναι μη εργάσιμη, οπότε η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται στην πρώτη εργάσιμη).
Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 15:47

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους υποψήφιους προσωρινούς αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που έχουν υποβάλει αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 56267/E4/5-4-2018 πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ, ότι, σε περίπτωση που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τις προτιμήσεις τους (είτε ως προς τους νομούς είτε ως προς την σειρά προτίμησης των νομών),
από Δευτέρα 2/7/2018 έως Παρασκευή 13/7/2018
Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 12:11

Απολύσεις προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ, ΕΒΠ και ΚΕΔΔΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2018-2019

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 14:37

Απολύσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2018-2019

Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018 15:08

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2018-2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αριθμ. 56267/Ε4/5-4-2018 (ΦΕΚ 1284/11-4-2018, τ.Β΄) Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταρτίστηκαν και έχουν σταλεί στο Α.Σ.Ε.Π. ο προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού-ΕΒΠ καθώς και Πίνακας «Απορριπτέων» ΕΒΠ με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Πρόσκλησης.
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης έχουν αναρτηθεί στις 04/6/2018 στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: http://pdede.sch.gr
Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από τους υποψηφίους από Tρίτη 05/6/2018 έως και Δευτέρα 11/6/2018. Σύμφωνα με την αριθμ.56267/Ε4/05-4-2018 (ΦΕΚ 1284/11-4-2018, τ.Α΄) Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: « Η άσκηση της ένστασης γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).
    Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:
  • Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα) ή
  • Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους) και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή <<ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ>>.
Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης.
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΔΕ 1-ΕΒΠ και εκδίδει σχετική απόφαση.»
Για διευκόλυνση των υποψηφίων αναπληρωτών/τριών, οι πίνακες διατίθενται σε δύο μορφοποιήσεις: α) Σε μορφή excel, β) σε μορφή PDF. Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Σημαντική διευκρίνηση: Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΔΕΝ εμφανίζονται στους πίνακες τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρονται σε ποσοστό αναπηρίας υποψηφίου, αριθμός τέκνων με αναπηρία, πολύτεκνος/τρίτεκνος, έχει γίνει όμως υπολογισμός των αντίστοιχων μορίων των κοινωνικών κριτηρίων.