Προθεσμία αναφοράς λαθών/παραλείψεων: από 21/5/2024 έως 23/5/2024 (ώρα 14:00)

Τρόπος υποβολής αναφοράς: ηλεκτρονικά, στο email: prosopikoupdede@sch.gr

 

Ανακοίνωση ενιαίου πίνακα μοριοδότησης_μεταθέσεις-οριστικές τοποθετήσεις_ΕΕΠ_σδευ

 

Ενιαίος Πίνακας μοριοδότησης_οριστικές τοποθετήσεις ΣΔΕΥ_προσωρινά τοποθετημένοι-μετατιθέμενοι_ΕΕΠ_

Υπόδειγμα_Ένσταση