Έκδοση αναμορφωμένου Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ (Κωδ. Θέσης: 102) Ειδικότητας ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ της...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε εκτέλεση της αριθμ. 1205/2021 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., η οποία κοινοποιήθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με το αριθμ. πρωτ. 17242/2021//01/2021/2-11-2021 διαβιβαστικό...

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας των Υποψηφίων της με αριθμ. Φ.35.3/5732/09-07-2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ...

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/5732/09-07-2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-ΤΩ3) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, η...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: 6ΤΘΣ46ΜΤΛΗ-ΤΩ3)-...

    Περισσότερα: http://pdede.sch.gr/2021/09/03/anartisi-anakoinosis-yp-arithm-soch-1-2021-ada-6tths46mtli-to3-kai-parartimatos-me-simansi-ekdosis-10-06-2021-gia-ti-synapsi-symvasis-ergasias-orismenoy-chronoy/

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας των Υποψηφίων της με αριθμ. Φ.35.3/7040/28-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7Ι646ΜΤΛΗ-Α58) Ανακοίνωσης...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/7040/28-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7Ι646ΜΤΛΗ-Α58) ΣΟΧ 1/2020 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,...

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων – Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο