Ανακοίνωση για τη διαδικασία πρόσληψης οδηγού σχολικού λεωφορείου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι: Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης υποψηφίων οδηγών σχολικού λεωφορείου της με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8574/26-08-2019 ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ:...

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), σχολικού λεωφορείου (ΣΟΧ...

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8574/26-08-2019 ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 9ΛΡΜ4653ΠΣ-ΧΩ7) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, η...

Πρόσληψη συνοδού σχολικού λεωφορείου Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

Προσλαμβάνουμε ως συνοδό μαθητών του Ειδικού Δημ. και Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από...

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8574/26-08-2019 ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 9ΛΡΜ4653ΠΣ-ΧΩ7) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,...

Ανακοίνωση για τη διαδικασία πρόσληψης συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΟΧ 1/2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι: Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης υποψηφίων συνοδών σχολικού λεωφορείου της με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8624/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΡΕΚ4653ΠΣ-Μ9Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’...

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων συνοδών σχολικού λεωφορείου (ΣΟΧ 1/2019)

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/5642/09-07-2019 (ΑΔΑ:6ΔΟΑ4653ΠΣ-ΚΤ4) ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, η οποία αναρτήθηκε...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ-ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΣΟΧ 1/2018)

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8624/27-07-2018 ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΕΚ4653ΠΣ-Μ9Π) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, η...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: ΩΡΕΚ4653ΠΣ-Μ9Π)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 30/8/2018 EΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9/2018

Δημοφιλή άρθρα

περισσότερα