Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26 /04/ 2024 μέχρι 15 /05/ 2024

Τρόπος υποβολής αίτησης:
αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ – gov.gr),
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
   https://epoptes.services.gov.gr/

προσκληση ενδιαφεροντοσ για πεπ

Συνημμένα Αρχεία: