ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θέματα Ειδικής Αγωγής – Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) στα Σ.Δ.Ε.Υ./ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της ΠΔΕ  Δυτικής Ελλάδας σχ. έτους...

Μετά την έκδοση της αριθμ.πρωτ.Φ.58/6865/30-8-2021 (ΑΔΑ:6Χ3Δ46ΜΤΛΗ-ΩΧΒ)  Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για την τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ (ΠΕ23 & ΠΕ30) των ΣΔΕΥ Δυτικής...

Ανακοίνωση λειτουργικών κενών στα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και πρόσκληση αναπληρωτών...

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και Καλεί τους...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ από Παρασκευή 13/08/2021 έως και Παρασκευή 20/08/2021.

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ανακοινοποίηση του πίνακα στο Παράρτημα Ι της ειδικής πρόσκλησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού...

Τα πιο δημοφιλή άρθρα Ειδικής Αγωγής

Οδηγίες καταχώρισης ηλεκτρονικού ραντεβού για την κατάθεση της αίτησής σας στην...

Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να κλείσετε ραντεβού για την κατάθεση της αίτησής σας στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας. Το ραντεβού αφορά αποκλειστικά στην κατάθεση της...