ΕΕΠ-ΕΒΠ

Θέματα Ειδικής Αγωγής – Αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού / Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ με αντικατάσταση του «Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.» σε «ΚΕΣΥ» στη σελίδα 2 Μαρούσι, 13/8/2019 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ...

Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχ. έτος 2019-2020

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμ. 126292/Ε4/ 7-8-2019 (ΑΔΑ: ΡΧ6Π4653ΠΣ-ΖΚ2) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα...

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μεταθέσεων ΕΕΠ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί οριστικός πίνακας κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων μελών ΕΕΠ, που...

Προσωρινός πίνακας αιτήσεων για μετάθεση ΕΕΠ από ΚΕΣΥ σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ [001.ΣΜΚΔ002] ...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΚΕΣΥ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019- ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Σημαντική ανακοίνωση για τους υποψηφίους ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε ότι στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ υπάρχει η κάτωθι ανακοίνωση που αφορά στη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας και των υποψηφίων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ : «Σας...

Μη-εγγεγραμμένοι ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ

Aναρτούμε πίνακα με τους μη εγγεγραμμένους ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ που ήταν στους οριστικούς πίνακες της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας το σχολικό έτος 2018-19 για ενημέρωση...

Τα πιο δημοφιλή άρθρα Ειδικής Αγωγής

Πρόσκληση υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των 1ΕΑ/2019...

8-5-2019: Προσοχή! Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών Σύμφωνα με την αριθμ. 67327/Ε4/30-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8Ε4) Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων,...

Έντυπο Αίτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ