Σημαντική ενημέρωση για τους υποψηφίους ΕΕΠ-ΕΒΠ σχετικά με τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

1224

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ ότι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας παλαιοτέρων ετών από Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) που δεν αναφέρουν ότι ο  αναπληρωτής εκπαιδευτικός ήταν πλήρους ωραρίου, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ  από την Υπηρεσία και δεν χρειάζεται να αναζητάτε νέα βεβαίωση.