Πρόσκληση υποψηφίων μελών ΕΕΠ (ΠΕ21,ΠΕ22,ΠΕ23,ΠΕ25,ΠΕ28,ΠΕ29 και ΠΕ30) και ΕΒΠ, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2018(Α΄13). Προθεσμία υποβολή αιτήσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ από τη Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

549
ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος Διορισμών_67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1

 

ΦΕΚ 49_ασεπ_πρόσκληση ΕΕΠΕΒΠ

 

ΕΕΠΕΒΠ_ΥΑ πρόσκλησης διορισμών_6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ