Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 που αφορούν στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) αντίστοιχα

3291
Προκήρυξη 1ΕΑ 2019 – Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

 

Προκήρυξη 2ΕΑ 2019 – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)