«Παίζουν μαζί, μαθαίνουν μαζί» μαθητές από 9ο Δ.Σ. Αγρινίου και 1ο Ειδικό Δ.Σ. Αγρινίου_

25

Translate to:

Τα τελευταία  χρόνια υλοποιείται στο  9ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Παίζουμε Μαζί. Μαθαίνουμε Μαζί» των Special Olympics Hellas, ένα πρόγραμμα συνεκπαίδευσης-συμπερίληψης με τη συμμετοχή μαθητών/τριών από το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου. Πρόκειται για δράση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Erasmus+ DANsCE for All-Designing A New School Education for All-Σχεδιάζοντας μία Νέα Σχολική Εκπαίδευση για Όλους της ΠΔΕΔΕ.

 

Το πρόγραμμα αυτό βοηθά αποτελεσματικά στην:

  • προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση
  • ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία  και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • ευαισθητοποίηση των μαθητών των σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καλλιέργεια σεβασμού στη διαφορετικότητα
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στους μαθητές αμφότερων των σχολικών πλαισίων

Στο πλαίσιο εφαρμογής του παραπάνω  προγράμματος στις  22 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε  η πρώτη δράση που περιλάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος έγινε ενημέρωση σχετικά με τα SpecialOlympics και την καλαθοσφαίριση. Το πρακτικό μέρος περιλάμβανε παιχνίδια γνωριμίας με τη μπάλα, προασκήσεις καλαθοσφαίρισης, αγώνες ταχύτητας με και χωρίς εμπόδια και σκυταλοδρομία και πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του  αύλειου χώρου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Συντονίστρια της δράσης  ήταν η προπονήτρια καλαθοσφαίρισης των Special Olympics Hellas και συντονίστρια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, κα Ρόη Τάτση.

Την Πέμπτη, 12 Μαΐου  2022, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος των Special Olympics Hellas, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη  δράση η οποία περιλάμβανε αντίστοιχα θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος  έγινε αναλυτική αναφορά και  συζήτηση για τον αθλητισμό και τα Special Olympics. Το πρακτικό μέρος περιλάμβανε δράση στο άθλημα του BOCCE και πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του προαύλιου χώρου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Συντονιστής της δράσης ήταν  ο προπονητής Bocce των Special Olympics και συντονιστής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, κύριος Βαγγέλης Μπλέτσας. Κατά την προετοιμασία της δράσης, έγινε επίδειξη-εκμάθηση ελληνικού παραδοσιακού χορού από τους  Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής,κα Καλαντζή Ιωάννα και κο Πατερέκα Χρήστο, με τη συμμετοχή όλων των παιδιών  της Ε’ και  ΣΤ’ Τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου και μαθητών του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Στους συμμετέχοντες διενεμήθη αναμνηστικό καπέλο jockey με τον λογότυπο των Special Olympics Hellas.