Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 1ου Ειδικού Δ.Σ Αγρινίου και του 9ου Δ.Σ. Αγρινίου σε πρόγραμμα eΤwinning

41

Translate to:

Στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ «Σχεδιάζοντας Μία Σχολική Εκπαίδευση για Όλους» “Designing A New sChool Education for All (DANsCE for All )” της ΠΔΕΔΕ με κωδικό σχεδίου 2019-1-EL01-KA101-061878, οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής από το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου Μαντέλα Βάγια και από το 9ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου Μέντζος Κωνσταντίνος, δημιούργησαν ένα πρόγραμμα eΤwinning, με τίτλο Making Educational games. Τα δύο σχολεία συνεργάστηκαν με εκπαιδευτικούς από το Δημητρούκειο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου καθώς και με σχολεία της Ιορδανίας και της Τουρκίας.

   

Κατά τη διάρκεια του project κατασκευάστηκαν ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια με οπτικό προγραμματισμό σε προγραμματιστικό περιβάλλον scratch και mblock. Τα παιδιά του Ειδικού σχολείου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, γνωρίστηκαν με τους συμμαθητές τους από το γενικό σχολείο, δούλεψαν συνεργατικά, αλλά και μεμονωμένα, εισήχθησαν στο χώρο του προγραμματισμού και χάρηκαν με την εξερεύνηση των παιχνιδιών. Μετά από κάθε δράση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί έπαιρναν ανατροφοδότηση για το πώς αισθάνονται με το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και το ποια μέθοδο διδασκαλίας προτιμούν.

Μέσα από αυτή τη συνεργατική δράση αναπτύχθηκαν ψηφιακές δεξιότητες και δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές για άμεση διάδραση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.

Για το πρόγραμμα αυτό έχει υποβληθεί αίτημα προκειμένου το πρόγραμμα να αποκτήσει
ετικέτα ποιότητας.

Η συγκεκριμένη δράση δημοσιεύτηκε στα παρακάτω μέσα:

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 1ου Ειδικού Δημοτικού και του 9ου Δημοτικού Σχολείου σε πρόγραμμα eΤwinning | AgrinioNews

1ο Ειδικό Δημοτικό – 9ο Δημοτικό Σχολείο: Συμμετοχή σε πρόγραμμα με πολλαπλά οφέλη – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (sinidisi.gr)

Εκπαιδευτικοί του 1ου Ειδικού Δημοτικού και του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου σε πρόγραμμα eΤwinning – AgrinioPress