Το DANsCE for All σε ενδοσχολική επιμόρφωση στο 9ο Δ.Σ. Αγρινίου

36

Translate to:

Την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022, στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 9ου Δ.Σ. Αγρινίου, επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 5 ωρών με τη συμμετοχή των παρακάτω σχολικών μονάδων: 1ο Ειδικό Δ.Σ. Αγρινίου, 1ο Δ.Σ. Αγρινίου, 7ο Δ.Σ. Αγρινίου, 16ο Δ.Σ. Αγρινίου, 9ο Ν/Γ Αγρινίου και 16ο Ν/Γ Αγρινίου. Η θεματολογία του επιμορφωτικού σεμιναρίου και οι αντίστοιχοι εισηγητές ήταν:

  • Διάχυση προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ KA1 της ΠΔΕΔΕ «Σχεδιάζοντας Μία Σχολική Εκπαίδευση για Όλους» “Designing A New sChool Education for All (DANsCE for All )” με κωδικό σχεδίου 2019-1-EL01-KA101-061878, Σκανδάλου Αικατερίνη (δασκάλα, διευθύντρια 9ου Δ.Σ. Αγρινίου) και Δεληγιάννης Νικόλαος (δάσκαλος, διευθυντής 1ου Ειδικού Δ.Σ. Αγρινίου)
  • Καλές πρακτικές συμπερίληψης- συνεκπαίδευσης, Νότη Αρτεμισία (λογοθεραπεύτρια) και Μανιάκη Γεωργία (εκπαιδευτικός Αγγλικών)
  • Αποσαφήνιση αξιολογικής έκθεσης- γνωμάτευσης μαθητή, Τίγκα Άννα Δοξάνα (ψυχολόγος)
  • Με το πέρας του σεμιναρίου, το οποίο στέφτηκε με επιτυχία, χορηγήθηκε στους επιμορφούμενος και επιμορφωτές βεβαίωση συμμετοχής.