Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) και σε μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για διάθεση στα Κ.Ε.Σ.Υ. – Αιτήσεις από την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 μέχρι και την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

779

Αιτήσεις από την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 μέχρι και την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ AN

Συνημμένα Αρχεία: