Πρόσκληση αναπληρωτών ΠΕ23-ΠΕ30 που προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Δυτικής Ελλάδας – Ανακοινοποίηση κενών ΠΕ30 ΣΔΕΥ Αιτ/νιας

607
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΔΕΥ