Ανδρική φορεσιά και αρματωσιά – ΓΕΛ Γαστούνης

89
ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 1821

Στο Youtube:

 

ΓΕΛ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ- ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ