Νηπιαγωγείο Μακρισίων Ολυμπίας-Φορεσιά του πολεμιστή – Αρματωσιά