Φορεσιά – αρματωσιά του αγωνιστή του 21 – Δημοτικό Σχολείο Σαραβαλίου

111

Το παραγόμενο έργο της Ε1 Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σαραβαλίου με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κ. Λαμπρακάκη Παναγιώτα σε μορφή padlet:

Έγινε με το Padlet

 

 

Συνημμένα Αρχεία: