Παρουσίαση για το πρόγραμμα Φορεσιά – Αρματωσιά όπως πλαισιώθηκε με δράσεις στο τμήμα Α1:

Συνημμένα Αρχεία: