Φορεσιά-Αρματωσιά Έλληνα Πολεμιστή του 1821 – Τάξη Α1 Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

85

Παρουσίαση για το πρόγραμμα Φορεσιά – Αρματωσιά όπως πλαισιώθηκε με δράσεις στο τμήμα Α1:

Συνημμένα Αρχεία: