Κύρωση από ΠΕΠΠΣ ΔυτικήςΕλλάδαςΤελικοίΠίνακες2023Αποσπάσεις