Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στην πλατφόρμα της αίτησής τους στο αντίστοιχο πεδίο, από Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00 έως την Τετάρτη 28-03-2024 και ώρα 15:00, προκειμένου να εξεταστούν από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. εντός  δύο (2) ημερών. Το αργότερο έως την Παρασκευή 01-03-2024 και ώρα 15:00 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας ο τελικός αξιολογικός πίνακας.

 

Διαβίβαση αξιολογικού πίνακα I_ ΕΠΕΣ (1)

 

Βαθμολογία_Αιτήσεων_αναρτηση

Συνημμένα Αρχεία: