Σειρά Κατάταξης Υποψήφιων 2021 (Ανακοινοποίηση 19-11-2021)

416

Πίνακας σειράς κατάταξης μαθητευομένων 2021-22 (Ανακοινοποίηση 19-11-2021)

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2021-11-19 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΙΝ_ΑΠΟΦ)