Εργαστήρια  Πληροφόρησης  και  Συμβουλευτικής  στους  Μαθητευόμενους του Μεταλυκειακού  Έτους – Τάξη Μαθητείας  από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-1-2-1

Συνημμένα Αρχεία: