Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητευομένων ΠΔΕΔΕ Η Φάση 2023-2024