Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών – Εποπτών Μαθητείας Η’ Φάση 2023-2024

1.απόφαση αποδοχής πρακτικού της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων των εκπαιδευτικών Με ΑΔΑ