πρόσκληση προς υποψήφιους μαθητευόμενους η φάση ver1