Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ Για θέσεις εποπτών εκπαιδευτικών τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ φάσης Ζ περιόδου 2022-23 καθώς και ολοκλήρωσης ΣΤ φάσης

217
6Τ5Λ46ΜΤΛΗ-Π6Ζ

Συνημμένα Αρχεία: