Ορισμός επιπλέον μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αχαΐας

116
ΩΒΝΒ4653ΠΣ-ΦΜΥ_13143_ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: