Προθεσμία: από Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.

Υποβολή αιτήσεων: αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  στις Διευθύνσεις α) Π/θμιας  Εκπ/σης Αιτ/νίας και Αχαΐας και β) Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

 

6ΤΟΔ46ΜΤΛΗ-ΓΝ8

 

Συνημμένα Αρχεία: