Τροποποίηση απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηλείας

191
60Λ846ΜΤΛΗ-ΨΕΞ - 6969 28.06.2020_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΔΕ ΗΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)