Επιμόρφωση GEMiN σε εκπαιδευτικούς_ Αμαλιάδα, Κλειτορία, Πάτρα_Νοέμβριος 2021

169
Translate to:
Στις 22, 23 και 26 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένα όμορφο συναπάντημα εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση ομότιμων Gem-In από εκπαιδευτικούς-μελη της Εθνικής Ομάδας Εργασίας GEM-IN (Ανθή Αθανασοπούλου,Βίκη Διδάχου, Βασιλική Δεδότση, Φωτεινή Δημακοπούλου και Μαρία Παπανικολάου) σε Κλειτορία, Αμαλιάδα και Πάτρα αντίστοιχα…
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν είδαν στην πράξη τα παιδαγωγικά και διδακτικά οφέλη του Προγράμματος GEM-IN καθώς γνώρισαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι συνδεδεμένο με ψηφιακά στοιχεία για να υποστηριχθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο σχολείο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λειτουργεί ως όχημα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μέσω της προώθησης των ευρωπαϊκών (παν-ανθρωπινων) αξιών. H επιστημονική ομάδα GEM-IN (Αγγελική Γαριού, ΣΕΕ ΠΕ04, Αδαμαντία Γκουρνέλου ΣΕΕ ΠΕ05, Αικατερίνη Νικολακοπούλου, ΣΕΕ ΠΕ70 Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργ. ΣΕΕ ΠΕ86 και Ελένη Σαρλή, ΠΕ11της ΠΔΕΔΕ) που υλοποιεί το έργο ήταν εκεί με χαρά για τη δια ζώσης υποστήριξη και με ψηλό αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια όλων…
Ευχαριστούμε θερμά τους επιμορφωτες και τις σχολικές τους μονάδες για την επιμόρφωση καθώς και τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικών θεμάτων (Ιωάννα Παπαϊωάννου (Δ/θμια Εκπ/ση), Ιωάννης Βλάχος (Δ/θμια Εκπ/ση), Ελένη Αντωνακοπούλου (Π/θμια Εκπ/ση) για τις εισαγωγικές δραστηριότητες και φυσικά όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για τον ενθουσιασμό που έδειξαν.