Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

219

Προθεσμία από την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΠ_64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ

Συνημμένα Αρχεία: