Διατάξεις για την Μαθητεία ΕΠΑΛ στο Σχέδιο Νόμου για τα Α.Ε.Ι

782

Στο σχέδιο Νόμου για τα Α.Ε.Ι. το οποίο κατατέθηκε προς διαβούλευση περιέχονται άρθρα που αφορούν τη Μαθητεία ΕΠΑ.Λ., κυρίως τα άρθρα 309 και 310, μεταξύ άλλων, με εξουσιοδοτικές διατάξεις και τροποποιητικές διατάξεις του ν. 4763/2020.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΕΙ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 309-310 κ.α.) 29-5-2022