Δείτε τις πρώτες εκδόσεις του Οδηγού Erasmus+ όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στις 28/11/2023.

Ακολουθεί ο Οδηγός Erasmus+2024 στα Ελληνικά και στα Αγγλικά διαθέσιμοι για να τους κατεβάσετε:

2024-ErasmusProgramme-Guide_EL.v.1.28-11-23 2024-ErasmusProgramme-Guide_EN.v.1.28-11-23

 

Συνημμένα Αρχεία: