Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

149
8956 09.10.2020_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_