Πρόσφατες Δημοσιεύσεις Επικαιρότητας
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 10:30
Πρόσληψη εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών μουσικής ανά μουσική ειδίκευση σχολ. έτους 2012-2013
Προβολή
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012 09:32
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Τοποθέτηση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης ΠΕ Ηλείας
Προβολή
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 14:29
Έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πολυμερούς Σχολικής Σύμπραξης Comenius, στην Ισπανία από 3/10/2012 έως 7/10/2012
Προβολή
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 11:54
Τοποθέτηση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Αιτωλοακαρνανίας
Προβολή
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 11:30
Κύρωση οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2012-2013 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ.Ελλάδας
Προβολή
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 08:35
Αποσπάσεις και Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης σε θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας (Διευθύνσεις ΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας)
Προβολή

04-09-18 Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Εγχειρίδιο για Σχολικές Εκδρομές – Μετακινήσεις

ΠΔΕΔΕ - Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα

EduWeb