Νομοθεσία Πρωτοβάθμιας
Φ12/773/77094/Γ1/28-7- 2006(ΦΕΚ1139) (Επιτήρηση Ολοήμερο),Φ350/12/59201/Δ1/7-5-2008
Επιτήρηση Μαθητών Δημοτικού
Προβολή
Φ6/278/56068/Γ1/17-5-2011 (ΦΕΚ 1266/2011)
Καθορισμός τύπου Βεβαίωσης Παρακολούθησης Νηπίου
Προβολή
35415/28-7-2011 KYA (ΦΕΚ 1701)
Μεταφορά Μαθητών
Προβολή
Φ7/531/129567/Γ1/15-10-2010
Μεταφορά Σχολικής Τσάντας
Προβολή
Φ6/350/67503/Γ1/16-6-2011
Πιστοποιητικά Γέννησης Μαθητών
Προβολή
Φ12/1/545/85812/Γ1/31-8-2005 (ΦΕΚ 1280/2005),Φ12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006),Φ20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/2003)
Ωρολόγια Προγράμματα
Προβολή