Ανακοίνωση κυρωμένων τελικών πινάκων τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία σε ΠΕΙΣ και ΠΣ, αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Αθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2022-2023, μετά και τις συμπληρωματικές δηλώσεις.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΠΣ‚ - ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: