πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς επαλ-εκ για μαθητεία η φάση ver1