Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-10-2023 μέχρι και 27-10-2023 και ώρα: 15:00

Τρόπος υποβολής αιτήσεων απόσπασης: ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕΠ_ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ_90χ346νκπδ-γθ1

Συνημμένα Αρχεία: