Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ΠΕΠΠΣ Δυτικής Ελλάδας για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

405
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΕΠΠΣ 2022

Συνημμένα Αρχεία: